Το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα των ΠΑΠΕΙ και ΕΚΠΑ αναβαθμίστηκε


Τo Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βιοοικονομία των Πανεπιστημίων Πειραιώς και ΕΚΠΑ αναβαθμίζεται, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας και της αγοράς και αντικαθίσταται από το ανανεωμένο ΠΜΣ Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις κεντρικές προκλήσεις της βιοοικονομίας, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης:

 Κάνοντας καλύτερη χρήση των υφιστάμενων πόρων
 Προσθέτοντας αξία σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού της καινοτομίας στις επιστήμες της ζωής
 Εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες στις υπάρχουσες και αναδυόμενες αγορές
 Ενσωματώνοντας πρακτικές βιωσιμότητας σύμφωνα με του 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Απευθύνεται σε Αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, Στελέχη Επιχειρήσεων, Κυβερνήσεων και Οργανισμών

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 24 Σεπτεμβρίου 2020