Η υποτροφία θα απονεμηθεί σε δύο υποψήφιους διδάκτορες για τα επόμενα τρία έτη


Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και η εταιρεία Pfizer Hellas ανακοίνωσαν ότι θεσμοθέτησαν μια νέα συνεργασία με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η υποστήριξη των νέων ερευνητών και η συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain) στη χώρα μας.

Η συνεργασία αφορά στην καθιέρωση υποτροφίας για την υποστήριξη της έρευνας υποψήφιων διδακτόρων ή μεταδιδακτορικών ερευνητών που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και τις ερευνητικές του δράσεις του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ/ΕΙΕ).

Η ανταποδοτική υποτροφία “Pfizer Fellowship-ΕΙΕ” θα απονεμηθεί σε δύο υποψήφιους διδάκτορες για τα επόμενα τρία έτη (2019-2021). Παράλληλα, η Pfizer Hellas προσφέρει τρεις πλήρεις υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν» κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.