Όλες οι λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά


Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών, κάθε μία ύψους 8.300 δολαρίων, σε φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Οι υποτροφίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο συνεργασίας, που εγκαινιάστηκε το 1993, μεταξύ του Ε.Κ.Π.Α. και του Ιαπωνικού Ιδρύματος Nippon Foundation για τη δημιουργία του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να ενισχύει φοιτητές που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Διαχειριστής του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF είναι διεθνώς το Ιαπωνικό Ίδρυμα The Tokyo Foundation.

Σκοπός του Προγράμματος SYLFF

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF είναι να επιλέγει και να υποστηρίζει νέους φοιτητές με ηγετικές ικανότητες, οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σημαντικά ζητήματα στον τομέα τους.

Έως σήμερα, πάνω από 15.000 φοιτητές από 69 Πανεπιστήμια σε 44 χώρες ανά τον κόσμο έχουν λάβει την Υποτροφία SYLFF. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα SYLFF μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα: http://www.sylff.org.

Εκτός από τη χορήγηση της υποτροφίας, οι φοιτητές που επιλέγονται αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής σε μία σειρά από δραστηριότητες και προγράμματα που προσφέρει το SYLFF. Ειδικότερα, όσοι υπότροφοι SYLFF του Ε.Κ.Π.Α. εκπονούν διδακτορική διατριβή έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα SYLFF Research Abroad (SRA), το οποίο παρέχει ποσό έως 5.000 δολάρια, προκειμένου να μεταβούν σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού για τους σκοπούς της έρευνάς τους. Επίσης, υπότροφοι SYLFF μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα SYLFF Leadership Initiatives (SLI), το οποίο παρέχει ποσό έως 10.000 δολάρια για την εκπόνηση έργων κοινωνικού σκοπού ή τη διοργάνωση φόρουμ, συνεδρίων ή σεμιναρίων πάνω σε κοινωνικά ζητήματα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα SYLFF και καταληκτικές ημερομηνίες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες:

https://www.sylff.org/support_programs/sra/

https://www.sylff.org/support_programs/sli/

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

1. Φοιτητές/φοιτήτριες ηλικίας έως τριάντα (30) ετών που έχουν γίνει δεκτοί ή είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ή Διδακτορικό Πρόγραμμα (ΔΠ) Σχολών ή Τμημάτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών του Ε.Κ.Π.Α., ήτοι:

Νομική Σχολή
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Φιλοσοφίας
Τμήμα Ψυχολογίας
Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Τμήμα Θεολογίας
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

2. Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός βασικού πτυχίου 7,5/10.

3. Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός διπλώματος ΠΜΣ (για υποψηφίους ΔΠ) ή διπλώματος ΠΜΣ κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών (για υποψήφιους που βρίσκονται στο δεύτερο έτος ΠΜΣ) είναι 8/10.

4. Απαιτείται η γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2, όπως αυτή αποδεικνύεται από σχετικό τίτλο σπουδών γλωσσομάθειας. Aντίστοιχες προϋποθέσεις ισχύουν και για τις άλλες ξένες γλώσσες. Πιστοποιημένη γνώση μιας ή περισσοτέρων άλλων ξένων γλωσσών (με κατάθεση των σχετικών αντιγράφων τίτλων σπουδών) θα συνεκτιμάται.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας - μπορείτε να την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα εδώ.

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3. Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής σε ΠΜΣ ή ΔΠ του Ε.Κ.Π.Α..

4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου, από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος αριθμητικά.

5. Δίπλωμα ΠΜΣ με τον τελικό μέσο όρο βαθμολογίας αριθμητικά (για υποψήφιους ΔΠ) ή αναλυτική βαθμολογία διπλώματος ΠΜΣ, από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος αριθμητικά κατά το τελευταίο έτος ακαδημαϊκών σπουδών (για υποψήφιους ΠΜΣ οι οποίοι έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών).

6. Αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών. Ενδεικτικά αναφέρονται για τις 3 ευρύτερα διαδεδομένες γλώσσες τα εξής διπλώματα: Αγγλικά: First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο. Γαλλικά: DELF B2 ή DELF 1er Degré ή Sorbonne B2 ή άλλο ισότιμο. Γερμανικά: Goethe-ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB) ή Goethe-ZERTIFIKAT Β2 ή Deutsches Sprachdiplom (DSD)-Δεύτερης βαθμίδας ή άλλο ισότιμο.

7. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά και αγγλικά.

8. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που έχουν προσωπική γνώση της ακαδημαϊκής επίδοσης και εξέλιξης του υποψηφίου. Κάθε συστατική επιστολή είναι απολύτως εμπιστευτική και υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο, υπογεγραμμένο από τον συντάκτη της.

9. Συνοπτική έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) του υποψηφίου, στην οποία περιγράφεται ο σκοπός χρήσης της Υποτροφίας SYLFF, σε σχέση με τις ακαδημαϊκές του σπουδές (ενδεικτικά: δαπάνες για παρακολούθηση συνεδρίων/σεμιναρίων στο εσωτερικό/εξωτερικό, μετάβαση στην αλλοδαπή για εκπόνηση έρευνας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών, κλπ.).

Τα ανωτέρω έγγραφα/δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο των υποψηφίων και δεν επιστρέφονται.

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων για τη χορήγηση των έξι (6) υποτροφιών SYLFF πραγματοποιείται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος SYLFF του Ε.Κ.Π.Α. Η Επιτροπή, αφού διαπιστώσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προκήρυξης, καθώς και την πληρότητα και ακρίβεια των προσκομισθέντων στοιχείων, όπως αυτά προκύπτουν από τους φακέλους των υποψηφίων, θα προχωρήσει σε συγκριτική αξιολόγηση, λαμβάνοντας κυρίως υπ᾽όψιν:

1. Ακαδημαϊκές επιδόσεις υποψηφίων (βαθμολογία/αριστεία, συστατικές επιστολές, ξένες γλώσσες, ακαδημαϊκές διακρίσεις, βραβεύσεις, κ.ά.). Εκτιμάται ότι ένας υποψήφιος που έχει ως κύρια ασχολία του το αντικείμενο των σπουδών του μπορεί να παράγει καλύτερα ακαδημαϊκά επιτεύγματα.

2. Ηγετικές ικανότητες του υποψηφίου (εξωστρέφεια, διεθνείς διακρίσεις, συμμετοχή σε κοινωφελείς και ακαδημαϊκές δραστηριότητες, κ.ά.).

3. Ποιότητα συνοπτικής έκθεσης που υποβάλλει ο/η υποψήφιος/α από την οποία να προκύπτει με ποιόν τρόπο ο υποψήφιος θα αξιοποιήσει την υποτροφία και πώς αυτή συνδέεται άμεσα με την επιτυχή ακαδημαϊκή του πορεία και την καινοτομία της έρευνας/μελέτης του.

4. Η εκ παραλλήλου λήψη υποτροφιών για το ίδιο αντικείμενο σπουδών ή/και το ίδιο χρονικό διάστημα το οποίο αφορά η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, δύναται να εκτιμηθεί αρνητικά κατά τη συγκριτική διαδικασία επιλογής υποψηφίων.

Προκειμένου να προβεί στην τελική επιλογή των υποτρόφων, η Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος SYLFF του Ε.Κ.Π.Α. καλεί σε προσωπική συνέντευξη όσους υποψηφίους προκριθούν σε πρώτο στάδιο. Επίσης, δύναται να ζητήσει από τους αρμόδιους φορείς τη διασταύρωση στοιχείων που περιέχονται στους φακέλους των υποψηφίων.

Καταληκτική ημερομηνία και υποβολή δικαιολογητικών

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψηφίους στις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων, στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τους σπουδών.

Όλα τα έγγραφα, τα οποία τυχόν καταθέσει ο υποψήφιος ή προσκομίσει με δική του πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, παραμένουν ως αποδεικτικά αξιολόγησης στον φάκελο του υποψηφίου, μαζί με όσα δικαιολογητικά/έγγραφα είχε εξ αρχής καταθέσει με την αίτηση και δεν επιστρέφονται.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και καταβολή Υποτροφίας SYLFF

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής τόσο για τη διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων που θα έχουν προκριθεί, όσο και των τελικών έξι (6) υποτρόφων SYLFF θα γίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή SYLFF, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Προγράμματος στο Ε.Κ.Π.Α. εδώ.

Θα ενημερωθούν προσωπικά μόνο οι υποψήφιοι που θα έχουν προκριθεί για κάθε μία από τις δύο ανωτέρω φάσεις. Οι υποψήφιοι οφείλουν να παρακολουθούν την σχετική ιστοσελίδα του προγράμματος και να ενημερώνονται για την πορεία της διαδικασίας.

Η καταβολή του χρηματικού ποσού της Υποτροφίας SYLFF θα γίνει απευθείας από το Ιαπωνικό Ίδρυμα, εφάπαξ, τον Μάρτιο 2020, σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό των υποτρόφων στην Ελλάδα, σε απευθείας συνεννόηση με την υπεύθυνη του Tokyo Foundation.

Υποχρεώσεις υποτρόφων SYLFF

Μετά την επιλογή τους, οι υπότροφοι θα κληθούν να υπογράψουν ένα Μνημόνιο Συνεννόησης με το Tokyo Foundation, το Ιαπωνικό Ίδρυμα που χειρίζεται την υποτροφία. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσουν έντυπο με πληροφορίες για το ακαδημαϊκό τους αντικείμενο. (Υπόδειγμα MOU είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Μετά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους, κατά το οποίο έλαβαν την υποτροφία, οι υπότροφοι έχουν την υποχρέωση να αποστείλουν στο Tokyo Foundation έκθεση προόδου των σπουδών τους στα αγγλικά. Η έκθεση θα κοινοποιείται και στη Συντονιστική Επιτροπή SYLFF του Ε.Κ.Π.Α.

Οι υπότροφοι SYLFF υποχρεούνται να αναφέρουν στη μεταπτυχιακή ή διδακτορική τους διατριβή, καθώς και σε επιστημονικές τους δημοσιεύσεις ή εργασίες, την ιδιότητά τους ως υποτρόφων του «Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) για το Ε.Κ.Π.Α.».

Οι υπότροφοι SYLFF υποχρεούνται να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, συναντήσεις ή άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από το Ε.Κ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος SYLFF.

Σε περίπτωση διακοπής ή μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών τους, οι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα τη Συντονιστική Επιτροπή SYLFF και να επιστρέψουν το ποσό της υποτροφίας που τους έχει καταβληθεί.

Εάν οι υπότροφοι δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με το Μνημόνιο Συνεννόησης (MOU), το Ιαπωνικό Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της υποτροφίας.