Μπορείς να δώσεις τη συγκατάθεσή σου μέσα από την πλατφόρμα, ώστε ένας δημόσιος οργανισμός ή μια εταιρεία να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες για τους τίτλους σπουδών σου.


Μία υπηρεσία με όνομα eDiplomas ανέπτυξαν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), σε συνεργασία με το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet), με στόχο να διευκολύνουν την ασφαλή κι εξουσιοδοτημένη διαδικτυακή πρόσβαση σε τίτλους σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία θα παρέχει τα εξής: Προς τον κάτοχο τίτλου σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ: Μέσω του λογαριασμού του στο TaxisNet, ο πολίτης θα μπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή του ώστε ένας φορέας (δημόσιος οργανισμός ή εταιρεία) να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες για τους τίτλους σπουδών του. 

Μέσω του TaxisNet και με εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν να κάνουν εύκολα, γρήγορα κι αξιόπιστα έλεγχο γνησιότητας των τίτλων σπουδών που τους έχουν κατατεθεί, αξιοποιώντας πληροφορία αναγραφόμενη στον ελεγχόμενο τίτλο σπουδών (προς υλοποίηση). 

Η υπηρεσία αντλεί τα στοιχεία των τίτλων απευθείας από τα συστήματα διαχείρισης φοιτητολογίων των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες κρυπτογράφησης και ψηφιακής υπογραφής, εξασφαλίζει τόσο την προστασία των προσωπικών στοιχείων του πολίτη, όσο και την αυθεντικότητα των παρεχόμενων στοιχείων. Η υπηρεσία ξεκινά πιλοτικά με τίτλους από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ. Σε συνεργασία με το GUnet, προγραμματίζεται η πρόσβαση σε όλους τους τίτλους σπουδών (μεταπτυχιακά και διδακτορικά) των υπολοίπων Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Για την μετάβαση σας στην υπηρεσία eDiplomas πατήστε στον σύνδεσμο https://ediplomas.gr