Ποιοι μπορούν να τις διεκδικήσουν;


Τη χορήγηση 24 υποτροφιών σε φοιτητές/τριες (12 αγόρια και 12 κορίτσια) που εισήχθησαν τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018 σε Ανώτατα και Ανώτερα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους ανακοίνωσε το Ίδρυμα Γεωργίου και Καλλιόπης Γάρου, σύμφωνα με το alfavita.gr.

Κάθε υποτροφία ορίζεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ ανά κάθε ακαδημαϊκό έτος. Δικαίωμα υποτροφίας έχουν οι αριστούχοι απόφοιτοι του Λυκείου Τσοτυλίου, που κατάγονται και διαμένουν μόνιμα στην Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, εντός προθεσμίας 45 ημερών από την τελευταία δημοσίευση, να υποβάλουν αίτηση στην Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.