Σε ποιους φοιτητές απευθύνεται;


Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Σοφοκλέους Αχιλλοπούλου καλεί τους ενδιαφερόμενους που κατάγονται ΜΟΝΟ από τα χωριά του Πηλίου να υποβάλλουν αίτηση μετά των σχετικών δικαιολογητικών, για τη χορήγηση συνολικά εννέα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές. 

Οι παραπάνω υποτροφίες δίνονται για σπουδές αποκλειστικά στο εξωτερικό (δεν αφορά σπουδές εξ αποστάσεως, e-learning κ.λπ.) για πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για το Πανεπιστημιακό έτος 2018-2019.

Εδώ η πρόσκληση και όλες οι πληροφορίες.