Δέκα και βάλε μονάδες κάτω από τον μέσο όρο η διαφορά μας με τον μέσο όρο αποφοίτησης των χωρών της Unesco...


Πρωταθλητές στους αιώνιους φοιτητές παραμένουμε ως χώρα. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), ο μέσος όρος των ποσοστών αποφοίτησης των χωρών του δείγματος της UNESCO αυξάνεται διαχρονικά και το 2014 ξεπέρασε το 40% το 2014. Στην Ελλάδα, όμως, παρά την οριακή πρόοδο του ποσοστού αποφοίτησης τα τελευταία χρόνια, παραμένει στο 27,8%, δηλαδή περισσότερες από 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το μέσο όρο.

 


Τι μπορεί να σημαίνει αυτό; Οι φοιτητές καθυστερούν να αποφοιτήσουν, με την ανοχή και των ΑΕΙ, την ίδια ώρα όμως τα τελευταία έχουν να αντιμετωπίσουν και τα προβλήματα από τη μη επαρκή χρηματοδότησή τους. Και όλα αυτά -προφανώς- συνδέονται. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, μάλιστα, ο ρυθμός και το ποσοστό αποφοίτησης μπορούν να θεωρηθούν ένδειξη της αποτελεσματικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικά όταν οι φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τα κανονικά εξάμηνα της σχολής τους (213.000) ξεπερνούν... όσους βρίσκονται εντός του κανονικού ορίου σπουδών (190.835), δεν μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Και όταν υπάρχουν φοιτητές διαρκείας, υπάρχει και αυξημένος αριθμός φοιτητών, με αποτέλεσμα και ένα σημαντικά αυξημένο λόγο φοιτητών/διδασκόντων: από τις 30 χώρες του δείγματος, η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο λόγο φοιτητών/διδασκόντων για το 2014, ο οποίος είναι υπερδιπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 44,5 φοιτητές προς έναν καθηγητή, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 18,6!