Μάλιστα, στην Ομηρική εποχή υπήρχε ημερολόγιο τόσο μεγάλης ακρίβειας όσης και του σύγχρονου ημερολογίου!


Δυο καινοτόμες επιστημονικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από ερευνητική ομάδα καθηγητών των πανεπιστημίων Πατρών και Αθηνών βραβεύτηκαν από το Σύλλογο Φίλων του Ομήρου στην Ιθάκη. Οι εργασίες αφορούν αφ’ ενός στην ακριβή χρονολόγηση της επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη και αφ’ ετέρου στην ανακάλυψη πως στην Ομηρική εποχή υπήρχε ημερολόγιο τόσο μεγάλης ακρίβειας όσης και του σύγχρονου ημερολογίου.

Η ερευνητική ομάδα απέδειξε ότι η εξαιρετική Ομηρική περιγραφή έδωσε σαφή στοιχεία των αστρονομικών φαινομένων της εποχής τα οποία, αφού μελετήθηκαν με καταλόγους εκλείψεων της NASA, οδήγησαν στην χρονολόγηση της επιστροφής του Οδυσσέα.

"Στην χρονολόγηση της επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη μας βοήθησαν μια ηλιακή έκλειψη, η εμφάνιση του πλανήτη Αφροδίτη στον ανατολικό ορίζοντα λίγο πριν τα χαράματα και η ταυτόχρονη παρουσία στον νυχτερινό ουρανό των ‘οψέ δύοντα’ Βοώτη και των Πλειάδων, όπως αυτά αναφέρονται επ' ακριβώς στην Οδύσσεια. Με βάση τους καταλόγους εκλείψεων της NASA και χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Starrynight, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η ηλιακή έκλειψη της 30ης Οκτωβρίου 1207 π.Χ. που παρατηρήθηκε το μεσημέρι στα Ιόνια Νησιά με σημαντική κάλυψη του ηλιακού δίσκου 75%, είναι η ηλιακή έκλειψη που αναφέρει το ομηρικό κείμενο".

Είναι η πρώτη φορά που ανακαλύπτεται σε τόσο παλαιό κείμενο ένα ημερολόγιο τόσο μεγάλης ακρίβειας, όσης σχεδόν του χρησιμοποιούμενου στις μέρες μας. Αποδεικνύεται ότι την εποχή εκείνη, οι Έλληνες γνώριζαν τον μέσο μήνα των 30,5 ημερών, τον Συνοδικό μήνα ίσο με 29,5 ημέρες και τον Αστρικό μήνα ίσο με 27,5 ημέρες. Επίσης χρησιμοποιούσαν εβδομάδα 9 ημερών, έτος μέσης διάρκειας 365,25 ημερών, ενώ είναι προφανής η γνώση και του κύκλου του Καλλίππου των 76 ετών με προσέγγιση ωρών.