Πρώτη θέση στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας σύμφωνα με το Nature Index


Πρωτιά για το Πανεπιστήμιο Κρήτης! Σύμφωνα με το Nature Index καταλαμβάνει την πρώτη θέση στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας, για την ποιότητα της έρευνας που διεξήγαγε, το διάστημα από την 1η Απριλίου 2015 μέχρι την 31η Μαρτίου 2016.

Για την πρωτιά συνυπολογίστηκαν, οι δημοσιεύσεις των επιστημόνων, με το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας για τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα ν’ αφορά στις Φυσικές Επιστήμες.

Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει υψηλές θέσεις, τόσο για το επίπεδο σπουδών που παρέχει, όσο και για την ερευνητική δουλειά των καθηγητών του.