Επιστημονική αποστολή ΕΚΠΑ στη πυρόπληκτη περιοχή της Κύπρου

Του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» και του Κέντρου Αριστείας Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περισσότερα