Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Η διαμόρφωση των επιλογών των υποψηφίων
Ναταλία Πετρίτη
01.04.2022
Intro Image

Με απόφαση της Συγκλήτου το ίδρυμα εισηγείται τη συνέχιση λειτουργίας του συνόλου των υφιστάμενων ακ...
Ναταλία Πετρίτη
01.04.2022
Intro Image

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποκτά -ξανά- σχολές δύο ταχυτήτων, αφού τα νέα ΤΕΙ θα είναι τριετούς διάρκ...
Ναταλία Πετρίτη
31.03.2022
Load more...