Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Παρά την αύξηση σε σχέση με το 2022, η συνολική δαπάνη για την Παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ υποχωρεί κ...
Ναταλία Πετρίτη
16.12.2022
Intro Image

Υλοποιήθηκε η αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος από τα 1,000 ευρώ στα 1500 για όλους τους...
Ναταλία Πετρίτη
15.12.2022
Intro Image

Περιλαμβάνονται και Δημόσιες Βιβλιοθήκες και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)
Ναταλία Πετρίτη
15.12.2022
Load more...