Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Πράξη δικαιοσύνης ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των 580.000 πολιτών άνω των 60 ετών - Διαφορετικά κάθε...
Ναταλία Πετρίτη
30.11.2021
Intro Image

Αναμένεται να δοθεί παράταση στη διαδικασία της απογραφής μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον...
Ναταλία Πετρίτη
24.11.2021
Intro Image

Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων για μισθωτούς, ωρομίσθιους και εργαζόμενους μερικής απασχόλησ...
Ναταλία Πετρίτη
23.11.2021
Load more...