Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Πανελλαδικές 2022: Eν αναμονή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που θα υπογραφεί μέσα στον Φεβρουάριο...
Ναταλία Πετρίτη
03.02.2022
Intro Image

Τον αποκλεισμό τους από τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού καταγγέλλου...
Ναταλία Πετρίτη
02.02.2022
Intro Image

Σήμερα στο αμφιθέατρο θα υπάρχει μια κενή θέση .. αυτή του Άλκη, δήλωσε ο Νίκος Παπαϊωάννου - Σήμερα...
Ναταλία Πετρίτη
02.02.2022
Load more...