Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Αναφορικά με το φύλο, οι γυναίκες απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπερτερούν αριθμητικά τ...
Ναταλία Πετρίτη
22.12.2022
Intro Image

Διεθνής αναγνώριση της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Ναταλία Πετρίτη
22.12.2022
Intro Image

Κατά 22% μειώθηκε η εισαγωγή των αποφοίτων του λυκείου στα ΑΕΙ από το 2020 στο 2021 ως αποτέλεσμα τη...
Ναταλία Πετρίτη
21.12.2022
Load more...