Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Είναι δύο μήνες τώρα που καίγεσαι στο LoL κι ακόμα βλέπεις τον εαυτό σου χαμηλά στα rankings; Αυτά ε...
Ναταλία Πετρίτη
21.07.2021
Intro Image

Με τον έξυπνο αυτό συνδυασμό θεάτρου και ανακύκλωσης, η σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών δεν είναι...
Ναταλία Πετρίτη
06.02.2024
Intro Image

Το να είσαι ταπί κατά τη διάρκεια της φοιτητικής σου ζωής είναι σύνηθες, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι...
Ναταλία Πετρίτη
31.10.2023
Load more...