Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Αλλάζει η απόφαση για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες
Ναταλία Πετρίτη
02.06.2022
Intro Image

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων Εξετάσεων και ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων
Ναταλία Πετρίτη
01.06.2022
Intro Image

Η διάταξη που προβλέπει τη δημιουργία της «Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας», όπως θα λ...
Ναταλία Πετρίτη
01.06.2022
Load more...