Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

Αναλυτικά όσα ορίζονται από τη νέα κοινή υπουργική απόφαση
Κατερίνα Ανδρομιδά
14.12.2020
Intro Image

Η ημερομηνία διεξαγωγής, το πρόγραμμα και οι ομιλητές
Κατερίνα Ανδρομιδά
11.12.2020
Intro Image

Ενώ η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων θα γίνεται με βάση το μέγεθος των ιδρυμάτων και όχι με βάση το...
Κατερίνα Ανδρομιδά
11.12.2020
Load more...