Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

''Η ένταση της αστυνόμευσης και της καταστολής δεν αποτελεί λύση σε κανένα πρόβλημα''
Κατερίνα Ανδρομιδά
22.01.2021
Intro Image

Οι θέσεις για την ισοδυναμία ΑΕΙ-Κολλεγίων, το ανώτατο όριο φοίτησης, την Πανεπιστημιακή αστυνομία κ...
Κατερίνα Ανδρομιδά
21.01.2021
Load more...