Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

Στη λίστα “Data for updated science-wide author databases of standardized citation indicators”
Κατερίνα Ανδρομιδά
27.01.2021
Intro Image

Λίγα λόγια από τον μεταδιδακτορικό ερευνητή και επιβλέπων του project «Rocketry»
Κατερίνα Ανδρομιδά
27.01.2021
Intro Image

Αναλυτικά όσα ορίζονται στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση
Κατερίνα Ανδρομιδά
26.01.2021
Load more...