Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

Μία συνεργασία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με την Cosmos Academy- αναλυτικά το πρόγραμμ...
Κατερίνα Ανδρομιδά
08.02.2021
Intro Image

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η προθεσμία και τα στοιχεία επικοινωνίας
Κατερίνα Ανδρομιδά
05.02.2021
Intro Image

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών σε μία σημαντική συνεργασία με το ειδικό δημοτικό σχολείο Πειραιά γι...
Κατερίνα Ανδρομιδά
05.02.2021
Load more...