Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

Το Sheffield UCU πιστεύει ότι η Πανεπιστημιακή αστυνομία δεν είναι συμβατή με το πνεύμα ακαδημαϊκής...
Κατερίνα Ανδρομιδά
05.03.2021
Intro Image

«Το Πανεπιστήμιο είναι ο ομφάλιος λώρος που μας συνδέει με το μέλλον. Και ως τέτοιο, ζωτικό όργανο π...
Κατερίνα Ανδρομιδά
05.03.2021
Intro Image

Πάνω από 1.000 φοιτητές υπογράφουν κοινό ψήφισμα να επαναλειτουργήσουν οι σχολές τους
Κατερίνα Ανδρομιδά
04.03.2021
Load more...