Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

«Η πραγματική τους στόχευση είναι να επιβάλλουν κλίμα τρομοκρατίας και καταστολής»
Κατερίνα Ανδρομιδά
08.06.2021
Intro Image

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Macquarie University (Australia)
Κατερίνα Ανδρομιδά
04.06.2021
Intro Image

Αναλυτικά το πρόγραμμα
Κατερίνα Ανδρομιδά
04.06.2021
Load more...