Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

Κάρτα εισόδου στα Πανεπιστήμια, αναφορά περιστατικών βίας στην ΕΛ.ΑΣ. και όχι στα ΑΕΙ και ακραίες πο...
Κατερίνα Ανδρομιδά
10.12.2020
Intro Image

Martin Luther King: «Δεν έχουμε απλώς το δικαίωμα να είμαστε ελεύθεροι, έχουμε το καθήκον να είμαστε...
Κατερίνα Ανδρομιδά
10.12.2020
Intro Image

Καθηγητές του ΕΚΠΑ συνοψίζουν τα αποτελέσματα σχετικής δημοσίευσης στο περιοδικό The Lancet
Κατερίνα Ανδρομιδά
09.12.2020
Load more...