Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

Πρόκειται για ομάδα προπτυχιακών που βρέθηκαν στη 1η θέση παγκοσμίως για τη γραπτή επίδοσή τους
Κατερίνα Ανδρομιδά
17.11.2020
Intro Image

Η απόφαση της συγκλήτου για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου
Κατερίνα Ανδρομιδά
16.11.2020
Load more...