Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχ...
Ναταλία Πετρίτη
21.09.2021
Intro Image

Διετής επαγγελματική κατάρτιση με πρακτική άσκηση σε 41 ειδικότητες αιχμής
Ναταλία Πετρίτη
17.09.2021
Intro Image

Στις ομάδες 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 32,3% από 35,8% τον Ιούλιο πέρυσι, ενώ σ...
Ναταλία Πετρίτη
15.09.2021
Load more...