ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για 469 θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού

Σε 469 νέες προλήψεις ορισμένου χρόνου θα προχωρήσει άμεσα το υπουργείο Πολιτισμού μέσω ΑΣΕΠ

Κείμενο: Ναταλία Πετρίτη

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη 469 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσω ΣΟΧ ΑΣΕΠ.

Οι συμβάσεις που περιγράφει η προκήρυξη θα έχουν διάρκεια πέντε μηνών και όχι πέραν της 30ης Απριλίου 2022.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 469 θέσεις εργασίας αναφέρονται σε διάφορες ειδικότητες υπαλλήλων και κατανέμονται σε πολιτιστικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα.

Αναλυτικά η προκήρυξη και οι ειδικότητες

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr .

Για την είσοδο στην εφαρμογή συμπληρώνουν τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

Εν συνεχεία επιλέγουν: «Διαγωνισμοί» → «Κάντε Αίτηση» προκειμένου να συμπληρώσουν τα πεδία της αίτησης, όπως αυτά προβλέπονται στο, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ.

Κατόπιν οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πώς θα λάβετε μοριοδότηση για την προκήρυξη;

Στην παραπάνω προκήρυξη, όπως σχεδόν σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ πλέον ζητείται από τους υποψηφίους ορισμένων ειδικότητων να κατέχουν πιστοποιήσεις που να αποδεικνύουν την γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας όσο και την γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Παλαιότερα η απόκτηση τέτοιων πιστοποιήσεων ήταν μία χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούσε από τους υποψηφίους να αφιερώσουν πολύ χρόνο σε δια ζώσης μαθήματα και εξετάσεις.

Πλέον όμως, υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος θέλει άμεσα, να λάβει πολύ εύκολα είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένη από τονΑΣΕΠπου παρέχει το GoLearn για να τις χρησιμοποιήσει για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ

Πηγή: www.alfavita.gr