Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Ο αριθμός των εισακτέων στην Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ορίζεται στους 135 και το πρώτο στάδιο θα διεξ...
Ναταλία Πετρίτη
11.05.2022
Intro Image

Άνδρες της κρατικής ασφάλειας «αλωνίζουν» μέσα στο ίδρυμα και κάνουν «προληπτικούς» ελέγχους σε άτομ...
Ναταλία Πετρίτη
10.05.2022
Intro Image

Δείτε αν είστε στους προσωρινούς πίνακες επιλέξιμων αιτήσεων - Ποια η διαδικασία της ένστασης για όσ...
Ναταλία Πετρίτη
10.05.2022
Load more...