Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Ποια έργα που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση εντάχθηκαν στα 372 έργα που θα υλοποιηθούν μέσω του...
Ναταλία Πετρίτη
29.09.2022
Intro Image

Φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προχωρούν στη δημιουργία δικτύου αλληλεγγύης για τη στέγαση των...
Ναταλία Πετρίτη
28.09.2022
Intro Image

Ανησυχία της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων για τους 8 φοιτητές που διώκονται με εντολή της υπουρ...
Ναταλία Πετρίτη
28.09.2022
Load more...