Ο καθηγητής Φώτης Μάρης, νέος πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Ο κ. Μάρης ήταν ο μοναδικός υποψήφιος στη διαδικασία ανάδειξης της νέας πρυτανικής αρχής

Κείμενο: Ναταλία ΠετρίτηΟ πρώην Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Φώτης Μάρης, εξελέγη νέος Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Αντιπρυτάνεις ορίστηκαν οι:

  1. Καθηγήτρια Μαρία Ε. Γρηγορίου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικών Θεμάτων και Δια Βίου Εκπαίδευσης
  2. Καθηγητής Κωνσταντίνος Χαλιορής, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
  3. Καθηγητής Γεώργιος Μπρούφας, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας
  4. Καθηγητής Βασίλειος Γούργουλης, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων

Ο κ. Μάρης ήταν ο μοναδικός υποψήφιος στη διαδικασία ανάδειξης της νέας πρυτανικής αρχής.

ΠΗΓΗ