Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Διεθνής αναγνώριση της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Ναταλία Πετρίτη
22.12.2022
Intro Image

Κατά 22% μειώθηκε η εισαγωγή των αποφοίτων του λυκείου στα ΑΕΙ από το 2020 στο 2021 ως αποτέλεσμα τη...
Ναταλία Πετρίτη
21.12.2022
Intro Image

Τι απάντησε στην ερώτηση αν θα παραμείνει Υπουργός Παιδείας και μετά από τις εκλογές
Ναταλία Πετρίτη
21.12.2022
Load more...