Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Αλλαγές στο μηχανογραφικό (όσον αφορά σε νέα Τμήματα και Σχολές καθώς και ανακατανομές στα Επιστημον...
Ναταλία Πετρίτη
16.05.2022
Intro Image

Συσπείρωση Πανεπιστημιακών: «Η εγκατάσταση και η εμπέδωση του επιχειρηματικού Πανεπιστημίου της αγορ...
Ναταλία Πετρίτη
13.05.2022
Intro Image

Η απόφαση αυτή της Κοσμητείας έρχεται ύστερα από το όργιο καταστολής που βίωσαν οι φοιτητές στο ΑΠΘ
Ναταλία Πετρίτη
13.05.2022
Load more...