Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, 17.00 – 24.00 – Eίσοδος ελεύθερη.
Παναγιώτης Λουκάς
29.09.2017
Intro Image

Επικοινωνώντας την επιστήμη… αλλιώς!από τους Science Reactors!
Παναγιώτης Λουκάς
27.09.2017
Intro Image

Διαβάστε για το pre-events που θα γίνουν από τις 22- 28 Σεπτεμβρίου.
Παναγιώτης Λουκάς
19.09.2017
Load more...