Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Το ερέθισμα για να ξεκινήσουμε ήταν η έκρηξη του e-commerce στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Παναγιώτης Λουκάς
30.12.2015
Intro Image

"Η Ελλάδα δεν δίνει πραγματικά κίνητρα για τους νέους επιχειρηματίες..."
Παναγιώτης Λουκάς
29.12.2015
Intro Image

"H σύγχρονη πρόκληση για τις επιχειρήσεις είναι η εξωστρέφεια", μας λέει...
Παναγιώτης Λουκάς
21.12.2015
Load more...