Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μας μιλάει για το Vendora,την πλατφόρμα ανάρτησης αγγελιών για καταναλωτές.
Παναγιώτης Λουκάς
02.02.2018
Intro Image

Μας μιλάει για το batapo, όπου οι ανεξάρτητοι καλλιτέχνες προωθούν την μουσική τους και κλείνουν μόν...
Παναγιώτης Λουκάς
22.01.2018
Intro Image

Μας μιλάει για το Saint Startup το δωρεάν εργαλείο αξιολόγησης της πορείας των startup.
Παναγιώτης Λουκάς
17.01.2018
Load more...