Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μας μιλάει για τοTruevoyagers, που σκοπό έχει τη δημιουργική εξερεύνηση κάθε τόπου μακριά από την πε...
Παναγιώτης Λουκάς
11.02.2018
Intro Image

Μας μιλάει για το Vendora,την πλατφόρμα ανάρτησης αγγελιών για καταναλωτές.
Παναγιώτης Λουκάς
02.02.2018
Intro Image

Μας μιλάει για το batapo, όπου οι ανεξάρτητοι καλλιτέχνες προωθούν την μουσική τους και κλείνουν μόν...
Παναγιώτης Λουκάς
22.01.2018
Load more...