Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μας μιλάει για το Get In The Ring, τον πιο δυναμικό διαγωνισμό για startups!
Παναγιώτης Λουκάς
16.03.2018
Intro Image

Μας μιλάνε για το Unique Minds που στοχεύει στην γεφύρωση του χάσματος μεταξύ σχολείου και πανεπιστη...
Παναγιώτης Λουκάς
14.03.2018
Intro Image

Μας μιλάει για το Ineffablue, την νέα πλατφόρμα σύγκρισης προϊόντων
Παναγιώτης Λουκάς
16.02.2018
Load more...