Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μας μιλάει για το Βranding Heritage, που στόχο έχει την προβολή και προώθηση της πολιτιστικής κληρον...
Παναγιώτης Λουκάς
28.06.2018
Intro Image

Μας μιλάει για τη Cyclefi, που θέλει να αλλάξει τη νοοτροπία των πολιτών, στο ζήτημα της ανακύκλωσης...
Παναγιώτης Λουκάς
24.06.2018
Intro Image

Μας μιλάνε για το ReGeneration, το πρωτοποριακό πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης για νέους πτυχιούχ...
Παναγιώτης Λουκάς
21.06.2018
Load more...