Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μας μιλάει για το TicketSeller, που έχει ως όραμα να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν οι άν...
Παναγιώτης Λουκάς
18.08.2020
Intro Image

Μας μιλάει για την BitRezus, το «Blockchain Εργοστάσιο» , που επικεντρώνεται σε υλοποίηση έτοιμων λύ...
Παναγιώτης Λουκάς
02.06.2020
Load more...