Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μας μιλάει για την HandsUp, που προσφέρει υπηρεσίες προσβασιμότητας σε κωφά και βαρήκοα άτομα.
Παναγιώτης Λουκάς
04.02.2021
Intro Image

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ακούσεις τα Auvril Audiobooks.
Παναγιώτης Λουκάς
01.02.2021
Intro Image

Μας μιλάει για την Carge, που έχει ως σκοπό τον εντοπισμό των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτω...
Παναγιώτης Λουκάς
15.01.2021
Load more...