Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου, 18:00-21:00, Innovathens
Παναγιώτης Λουκάς
24.01.2017
Intro Image

H Clio Muse, εταίρος σε πρόγραμμα Horizon 2020, συνολικής χρηματοδότησης 2.374.437,50 €
Παναγιώτης Λουκάς
27.12.2016
Intro Image

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου στο Innovathens
Παναγιώτης Λουκάς
20.12.2016
Load more...