Μας μιλάει για την IMEQ –CENTER, τον διαδικτυακό πάροχο ειδικά σχεδιασμένων ψυχομετρικών εργαλείων για ναυτικούς.


Η IMEQ -CENTER είναι ένας διαδικτυακός πάροχος ειδικά σχεδιασμένων ψυχομετρικών εργαλείων  για ναυτικούς. Ειδικεύονται στην ορθή αξιολόγηση των ναυτικών με κύριους στόχους τη διασφάλιση των πληρωμάτων και της ασφάλειας των πλοίων, προσδιορίζοντας παράγοντες κινδύνου που παρεμποδίζουν την αποδοτικότητα, την ασφάλεια και την επιτυχή λειτουργικότητα  των πληρωμάτων και την ασφάλεια του πλοίου. Το πρόγραμμά τους αποτελείται από τρία βασικά μέρη: το πρόγραμμα αξιολόγησης και ανάπτυξης, το πρόγραμμα άμεσης αντιμετώπισης κρίσεων και το συμβουλευτικό τους κέντρο. Για την IMEQ –CENTER μιλήσαμε με την Αλεξάνδρα Καλούλη. Διαβάστε τα όσα ενδιαφέροντα είπε στον Παναγιώτη Λουκά.

Ο λόγος και η αφορμή για την ίδρυση της επιχείρησης είναι επειδή παρατηρήσαμε ότι σε μεγάλες εταιρείες η διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων ακολουθεί ένα αυστηρό πρωτόκολλο, σχετικά με την αξιολόγηση γνώσεων και στοιχεία της προσωπικότητας των υποψηφίων με σκοπό την ορθή επιλογή στελεχών καθώς, το αντίθετο επιφέρει μεγάλο κόστος σε μια επιχείρηση. Αυτό φυσικά αληθεύει σε μεγάλες εταιρείες όπου έχουν μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία και προφίλ ως επιχειρήσεις όπως ισχύει και στις ναυτιλιακές σχετικά με την πρόσληψη των ανωτέρων στελεχών. Δυστυχώς όσο αφορά την επιλογή πληρωμάτων πράγματα αλλάζουν, καθώς οι ναυτιλιακές  βασίζονται κατά μεγάλο ποσοστό σε agencies του εξωτερικού για την παροχή πληρωμάτων με αποτέλεσμα η ποιοτική διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής να πραγματοποιείται από τα  πρακτορεία και agencies και συνεπώς οι ναυτιλιακές να μην έχουν προσωπική επαφή με τους ναυτικούς (εκτός των αξιωματικών) καθώς η έγκριση και ο έλεγχος γίνονται ηλεκτρονικά. Η συνήθης διαδικασία είναι το βιογραφικό και η συνέντευξη με τη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό. Δυστυχώς η διαδικασία έχει κενά, καθώς τα φίλτρα δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετά προβλήματα στο χώρο της εργασίας. Σκεφτόμενοι τα προβλήματα που προκύπτουν στη διαδικασία αυτή, δημιουργήσαμε ένα σύστημα αξιολόγησης που να βοηθάει μια ναυτιλιακή εταιρία να προβαίνει στην ορθή επιλογή και αξιολόγηση πληρωμάτων μέσω ενός έγκυρου online μηχανισμού, που μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή, ώστε να αποκτά μια ολοκληρωμένη και αντικειμενική εικόνα του υποψήφιου όπου και αν βρίσκεται ο υποψήφιος, και ταυτόχρονα να αποτελεί μια οικονομικά και χρονικά αποδοτική διαδικασία. Η προσδοκία μας να μειώσουμε το κίνδυνο που υφίσταται το επάγγελμα του ναυτικού, να αυξήσουμε την ασφάλεια του πλοίου και να μειώσουμε τα κόστη για την εταιρεία.

Η IMEQ δημιουργήθηκε να καλύψει τις ανάγκες ορθής επιλογής πληρωμάτων και επαγγελματιών στο χώρο της ναυτιλίας. Πελάτες μας είναι οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, που φροντίζουν για ένα υγιή εργασιακό περιβάλλον δεύτερο κοινό, όπου δίνουμε μεγάλη σημασία, είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες, αυτές  που αποζημιώνουν τις ναυτιλιακές όταν προκύπτουν ατυχήματα ή δυσάρεστα συμβάντα. Και εδώ δυστυχώς θα πρέπει να αναφερθούμε στο γεγονός, ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτό άλλωστε  αποτέλεσε και το κίνητρο ίδρυσης της IMEQ αλλά και ταυτόχρονα σκοπό της εταιρείας μας: Η μείωση ατυχημάτων και συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο το πλήρωμα, το πλοίο, το περιβάλλον αλλά και την εταιρεία. Όπως καταλαβαίνετε σκοπός και όφελος είναι συνυφασμένες έννοιες επειδή το επάγγελμα του ναυτικού αποτελεί υψηλού ρίσκου επάγγελμα. Τέλος, επειδή πιστεύουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να εξελίσσετε και να προοδεύει μια υγιής επιχείρηση, είναι η αρμονική και λειτουργική συνύπαρξη όλων των ατόμων που απαρτίζουν την επιχείρηση, μέσα από το τρίπτυχο μοντέλο μας, πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση, παρέχουμε online παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και συνεχή εκπαίδευση στα πληρώματα σχετικά με τους ψυχοκοινωνικούς παραμέτρους τους επαγγέλματος. Η ναυτιλία έχει ανάγκη από ένα φίλτρο τόσο στην επιλογή όσο και στην αξιοποίηση των ανθρώπων που στελεχώνουν τα πλοία . 

Imeq3.jpg

 

Το όραμα μας σαν εταιρεία είναι να καταφέρουμε να διεισδύσουμε σε όλους τους κλάδους   επαγγελμάτων υψηλού κινδύνου, κάτι που εφαρμόζετε αποτελεσματικά σε άλλες χώρες καθώς  το 90% των λαθών στον εργασιακό τομέα οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα. Δυστυχώς στη χώρα μας, οι ψυχολογικές εκτιμήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένους κλάδους οπως στο στρατό , αστυνομία, αεροπορία αλλά δεν αποτελλούν προυπόθεση στα επαγγέλματα  υψηλού κινδύνου όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες.
 
Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 2016 και ξεκίνησε από μία μικρή ομάδα των δύο ατόμων με την πάροδο του χρόνου καθώς η ιδέα του project είχε πάρει την πρώτη του μορφή, εξελίχθηκε σε  διαφορετικές ειδικότητες, πιο αναλυτικά, υπάρχει το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού (Human Resources), η ομάδα των ψυχολόγων που ασχολείται με την ανάλυση των αποτελεσμάτων της πλατφόρμας, το κομμάτι του Software Development και το τμήμα των Administrators που ασχολούνται με την πλατφόρμα και την συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες μας. Σε εκείνη την περίοδο ξεκίνησα να δημιουργώ την κουλτούρα της εταιρίας διότι η δομή της IMEQ-CENTER βασίζεται σένα μεγάλο βαθμό  στους εξωτερικούς μας συνεργάτες. Η δουλειά που κάνουμε είναι πολύ απαιτητική και γι αυτό έχουμε συνεχή επικοινωνία και εκπαίδευση με τους συνεργάτες μας εκτός γραφείου για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει. Σήμερα σε σχέση με το παρελθόν οι συνεργασίες έκτος γραφείου ακόμη και χώρας είναι πιο εύκολα λόγω τεχνολογίας. Πολλές από τις εκπαιδεύσεις μας πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

Imeq2.jpg

 
Η Ελλάδα πιστεύω είναι μία από τις ομορφότερες χώρες του κόσμου, πλέον όμως πολλά νέα παιδιά έχουν απογοητευτεί με το σύστημα που επικρατεί και τις μειωμένες ευκαιρίες για δουλειά και ανάπτυξη  και  συνεπώς στρέφονται προς το εξωτερικό ένα καλύτερο μέλλον. Όπως λέω σε φίλους και συνεργάτες «Κάθε κρίση αποτελεί και μία ευκαιρία». Στην αρχή αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες όσο αναφορά την γραφειοκρατία της Ελλάδας για κάτι τόσο πρωτοποριακό αλλά παράλληλα χρήσιμο εργαλείο στο χώρο της ναυτιλίας και όχι μόνο. Εμείς καταφέραμε και είχαμε οικονομική στήριξη λόγω του πρωτοποριακού χαρακτήρα της εταιρίας. Πιστεύω ότι οι νέοι στην Ελλάδα θα πρέπει να σκέφτονται ως μέλη μια ευρύτερης κοινότητας, και δεδομένου της τεχνολογίας που έχουμε σήμερα, μπορούμε να δημιουργούμε προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε ευρύτερες αγορές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία συνειδητοποίησα πώς αν πραγματικά έχεις θέσει στόχους για την ζωή σου και για την κάθε ιδέα-εταιρεία που μπορεί σαν νέος να έχεις, τότε μπορείς με κόπο και υπομονή να τα καταφέρεις στην Ελλάδα .

Θεωρώ πώς μία από τις σύγχρονες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις είναι η ταχεία ανάπτυξη της  τεχνολογίας, η ανάγκη να προσαρμοζόμαστε με ταχείς ρυθμούς στις αλλαγές και να μένουμε ανοιχτοί σε  νέες ιδέες, γνώση και πληροφορία. Για εμάς στην IMEQ η τεχνολογία αποτελεί πρόκληση καθώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρίας μας βασίζονται στην τεχνολογία και στην ορθή λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας που εγώ και οι συνεργάτες μου έχουμε αναπτύξει. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να επισημάνω πως σήμερα πολλές από τις υπηρεσίες πλέον γίνονται διαδικτυακά  καθώς οι  άνθρωποι σήμερα εργάζονται πολλές ώρες και ο χρόνος είναι πολύτιμος, το ίδιο ισχύει και για τον επιχειρηματικό κόσμο. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω πως η ανάγκη για εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων δίχως να χάνουν το χαρακτήρα τους, τις αξίες τους ή την αυθεντικότητά τους, είναι στοιχεία που θα τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν άμεσα και δυναμικά. Τέλος, μία ακόμα πρόκληση που θεωρώ επίσης σημαντική για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει μια εταιρία από το μηδέν είναι η μηδαμινή χρηματοδότηση από το κράτους, με αποτέλεσμα κάποιες υπέροχες ιδέες να αργούν ή και να μην πραγματοποιούνται σχεδόν ποτέ. Πιστεύω ότι η εξωστρέφεια είναι το στοιχείο που μπορεί να ενώνει τη πρωτοπορία με την παράδοση.

H εταιρεία είναι νέα, και παρόλο την αναλυτική σκέψη και οργάνωση δεν λείπουν οι προκλήσεις και οι δυσκολίες. Αν θα ενεργούσα διαφορετικά; Κάποια βήματα ναι αλλά πιστεύω ότι ποτέ δε μπορούμε να σταθμίσουμε τους απρόσμενους παραμέτρους παρά μόνο να παραμένουμε ανοιχτοί στη γνώση και στη σκέψη που επιφέρουν. Κάθε εταιρία έχει περιθώρια για αλλαγές και βελτιώσεις έτσι και εμείς, όμως δεν είναι στο άμεσο μέλλον. Όπως κάθε νέος, έτσι και εγώ έχω ακόμα πολλά όνειρα για αυτήν την εταιρία που θέλω να υλοποιήσω και γι αυτό τον λόγο εγώ και οι συνεργάτες μου δουλεύουμε σκληρά για την επίτευξη τους, δεν θα αποκαλύψω κάτι ακόμα μέχρι να τα καταφέρω και να δω αυτά τα όνειρα και τους επόμενους στόχους να πραγματοποιούνται.

Κάθε κρίση αποτελεί και μία ευκαιρία. Η συμβουλή που θα δώσω σε κάποιον που βγαίνει τώρα στην αγορά εργασίας είναι: «Αν πραγματικά πρέπει να πιστέψει κάποιος σε αυτό που ονειρεύονται είναι πρώτα ο εαυτός του. Αν καταφέρει να το κάνει τότε μπορεί να βγει εκεί έξω και να τα καταφέρει αλλά θα χρειαστεί κόπο και προσπάθεια».


www.imeq-center.com

 

Imeq4.jpg