Υποτροφίες 5.000 ευρώ ετησίως στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Χορηγούνται από το θεσμό υποτροφιών «Ανδρέας Μεντζελόπουλος».

Κείμενο: Γεωργία Καρκάνη

Κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2018-2019 συνεχίζεται για 9η συνεχή χρονιά ο θεσμός των υποτροφιών «Ανδρέας Μεντζελόπουλος» για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Οι υποτροφίες προσφέρονται μόνο σε οικονομικά ασθενείς φοιτητές. Η χορήγησή τους συνεχίζεται σε όλα τα έτη σπουδών με την προϋπόθεση των καλών επιδόσεων του υποτρόφου. Αναλυτικά έχουν ως εξής:

Για Προπτυχιακές Σπουδές: έως 30 υποτροφίες των 5.000 €/έτος στους πρωτοετείς φοιτητές (νέο-εισαχθέντες το 2018). Υποτροφίες χορηγούνται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και σε φοιτητές οι οποίοι ξεκινούν το δεύτερο έτος σπουδών. Στην περίπτωση αυτή, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους.

Για Μεταπτυχιακές Σπουδές (αποκλειστικά για αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών): έως 2 υποτροφίες των 5.000 €/έτος και για δύο το πολύ έτη, για μεταπτυχιακές σπουδές (master) στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έως 7 υποτροφίες των 10.000 €/έτος και για 3 το πολύ έτη, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την Παρασκευή 5η Οκτωβρίου 2018. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων θα βρεις στο http://www.upatras.gr/el/mentzelopoulos