Για 2 προγράμματα κατατέθηκαν περίπου 22000 προτάσεις.


Πριν από λίγες μέρες και πιο συγκεκριμένα τέλος Μαΐου έληξε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το προγράμματα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Τα συγκεκριμένα προγράμματα τράβηξαν το ενδιαφέρον αρκετών υποψηφίων και για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» υποβλήθηκαν συνολικά 16.193 επενδυτικά σχέδια. Η ανώτερη χρηματοδότηση που μπορεί να πάρει κάθε πρόταση είναι 25000 € , οπότε βγαίνει ότι θα εγκριθούν 1 στις 8 προτάσεις. Ομοίως για το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» υποβλήθηκαν συνολικά 5.626 επενδυτικά σχέδια με ανώτερη χρηματοδότηση 60000 €, οπότε βγαίνει ότι θα εγκριθούν 1 στις 5 προτάσεις.


Έχοντας υποβάλλει και εγώ πρόταση στο πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» είχα διαπιστώσει από πρώτο χέρι, ότι στην ουσία οι όροι ήταν αποτρεπτικοί στο να κάνεις την πρόταση. Ένας από τους όρους ήταν η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Εάν ήθελες να πάρεις προκαταβολή 40% , έπρεπε να καταθέσεις ισόποση εγγυητική κάτι που αρκετοί δυνητικοί υποψήφιοι δεν διέθεταν. Για να ξεπεραστεί ο συγκεκριμένος «σκόπελος» ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης υπέγραψε Υπουργική Απόφαση με την οποία ρυθμίζονται οι όροι για τη δημιουργία και την εφαρμογή του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.


Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός αποτελεί έναν μηχανισμό που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής. Η κατάθεση της εγγύησης προκαταβολής ήταν μια προϋπόθεση που δρούσε έως τώρα αποτρεπτικά για πολύ μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων επενδυτών. Με τη θεσμοθέτηση αυτού του μέτρου ξεπερνιέται πλέον ένα σημαντικό εμπόδιο για την απρόσκοπτη υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων.


Ειδικότερα, στον escrow account, και αποκλειστικά για λογαριασμό των δικαιούχων ΕΣΠΑ, πιστώνεται ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται το οποίο αποδεσμεύεται σταδιακά για την αποπληρωμή των τιμολογίων των προμηθευτών τους. Με αυτή τη ρύθμιση δεν απαιτείται πλέον από τους επενδυτές να προχρηματοδοτήσουν οι ίδιοι την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου κατά το συγχρηματοδοτούμενο μέρος του. Μειώνονται έτσι ουσιαστικά οι απαιτήσεις ρευστότητας των δικαιούχων για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Η ενεργοποίηση του Λογαριασμού ανταποκρίνεται σε ένα βασικό, διαχρονικό αίτημα των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της χώρας, αλλά και μεγάλου πλήθους υποψήφιων επενδυτών που επιδεικνύουν διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.

 

Στην θεωρία η εφαρμογή του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) ακούγεται ιδανική. Το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη θα το διαπιστώσουμε σύντομα. Σκέφτομαι τον εαυτό μου. Θα μπορούσα να μην είχα υποβάλλει αίτηση λόγω της ισόποσης εγγυητικής. Τώρα θα διάβαζα για το (Escrow Account). Θα σκεφτόμουν γιατί να μην είχε υπογραφεί η απόφαση πριν την λήξη των προθεσμιών. Εάν είχε γίνει αυτό, τότε οι αιτήσεις θα ήταν περισσότερες. Βέβαια θα μειώνονταν και το εύρος των πιθανοτήτων επιτυχίας. Τώρα βρισκόμαστε σε περίοδο αναμονής. Λένε ότι τα αποτελέσματα θα βγουν προς τον Σεπτέμβριο, αλλά και πάλι κανείς δεν είναι σίγουρος. Ας είναι, και να μην είναι επιτυχής η αίτηση μου, θα μου μείνει το ολοκληρωμένο business plan. Κάτι είναι και αυτό…