Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις


Τρεις προκηρύξεις για επιλογή υποτρόφων  χωρίς  διαγωνισμό για σπουδές  Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές)   ή Τρίτου Κύκλου   (διδακτορικές) στο εσωτερικό,  ακαδημαϊκού έτους  2022-2023 υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας.

Η πρώτη αφορά την επιλογή, δύο (02) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά, η δεύτερη την επιλογή πέντε (05) υποτροφιών  σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη και η τρίτη την επιλογή τεσσάρων  (04)  υποτροφιών  για  το  ακαδημαϊκό έτος 2022-2023  σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ.

Δείτε τις προκηρύξεις

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2022- 2023, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 20222023 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών. 

Προκήρυξη     επιλογής     υποτρόφων     χωρίς      διαγωνισμό    για    σπουδές  Δεύτερου Κύκλου               (μεταπτυχιακές)   ή   Τρίτου   Κύκλου   (διδακτορικές)    στο     εσωτερικό     ακαδημαϊκού    έτους               2022-2023  από  τα  έσοδα  του  κληροδοτήματος   ΖΩΗΣ  ΣΟΥΤΣΟΥ,  που  υπάγεται  στην  άμεση               διαχείριση του  Υπουργείου  Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΠΗΓΗ