Τι λένε οι πανεπιστημιακοί για τη διαδικασία ανάδειξης Συμβουλίων Διοίκησης των πανεπιστημίων


Αίτηση ακύρωσης της υπουργικής απόφαση για τη «Διαδικασία εκλογής μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θέματα σχετικά με την εφαρμογή της ταξινομικής ψήφου» έχει καταθέσει στο ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρατείας) η ομοσπονδία των πανεπιστημιακών ΠΟΣΔΕΠ.

«To χρονίζον αδιέξοδο στην ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης στα 3 από τα 10 Πανεπιστήμια στα οποία πραγματοποιήθηκαν εκλογές με βάση τον νέο Νόμο, δυστυχώς επιβεβαιώνει τις αρχικές προβλέψεις» της ΠΟΣΔΕΠ, η οποία έχει ήδη ζητήσει από το ΣτΕ αίτηση ακύρωσης της υπουργικής απόφασης για τη «Διαδικασία εκλογής μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θέματα σχετικά με την εφαρμογή της ταξινομικής ψήφου».

Οι πανεπιστημιακοί έχουν εκφράσει τον προβληματισμό τους σχετικά με την εφαρμοσιμότητα του νέου νόμου.

Η ΠΟΣΔΕΠ «θεωρεί ότι δεν αρκεί μια νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία απλά να δίδει διέξοδο σε τεχνοκρατικό επίπεδο στις υφιστάμενες περιπτώσεις ισοψηφίας διότι δεν αντιμετωπίζει τα θεμελιώδη προβλήματα του υπερσυγκεντρωτικού και αντιδη-μοκρατικού μοντέλου διοίκησης που εισήγαγε ο συγκεκριμένος νόμος».

Τέλος, υποστηρίζει ότι «πιστεύει ακράδαντα ότι είναι επιβεβλημένη η αλλαγή του υφιστάμενου πλαισίου διοίκησης», η οποία θα επαναφέρει τα Ιδρύματα σε τροχιά εσωτερικής δημοκρατικής λειτουργίας και πλήρους αυτοδιοίκησης.

Η ανακοίνωση της ΠΟΣΔΕΠ

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ):

Αδιέξοδο στην ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης των Πανεπιστημίων

H ΠΟΣΔΕΠ είχε έγκαιρα επισημάνει ότι ο ν.4957/2022 δεν ήταν αποτέλεσμα διαλόγου και διαβούλευσης και είχε διατυπώσει έντονο προβληματισμό για την εφαρμοσιμότητα του. Μάλιστα για την προβλεπόμενη ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης των Πανεπιστημίων κατέθεσε ήδη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης που αφορά τη «Διαδικασία εκλογής μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θέματα σχετικά με την εφαρμογή της ταξινομικής ψήφου” (99286/Ζ1 - ΦΕΚ’ Β 4211/9.8.2022), καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης. To χρονίζον αδιέξοδο στην ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης στα 3 από τα 10 Πανεπιστήμια στα οποία πραγματοποιήθηκαν εκλογές με βάση τον νέο Νόμο, δυστυχώς επιβεβαιώνει τις αρχικές της προβλέψεις.

Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι δεν αρκεί μια νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία απλά να δίδει διέξοδο σε τεχνοκρατικό επίπεδο στις υφιστάμενες περιπτώσεις ισοψηφίας (π.χ., περιττός αριθμός εσωτερικών μελών, διαφοροποίηση της κατανομής μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μελών), διότι δεν αντιμετωπίζει τα θεμελιώδη προβλήματα του υπερσυγκεντρωτικού και αντιδη-μοκρατικού μοντέλου διοίκησης που εισήγαγε ο συγκεκριμένος νόμος.

Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ πιστεύει ακράδαντα ότι είναι επιβεβλημένη η αλλαγή του υφιστάμενου πλαισίου διοίκησης, η οποία όχι μόνο θα οδηγήσει στην άρση του αδιεξόδου στην ανάδειξη Συμβουλίων Διοίκησης, αλλά θα προφυλάξει τα Πανεπιστήμια από τα επιπλέον σημαντικά προβλήματα που αναμένονται να εμφανισθούν κατά τη φάση λειτουργίας των Συμβουλίων Διοίκησης και θα επαναφέρει τα Ιδρύματα σε τροχιά εσωτερικής δημοκρατικής λειτουργίας και πλήρους αυτοδιοίκησης.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σεϊμένης

Καθηγητής

 

Ο Γραμματέας

Γιώργος Λιτσαρδάκης

Καθηγητής

ΠΗΓΗ