Υπουργείο Παιδείας: Κονδύλι 6 εκ.€ για αναβάθμιση κτηριακών εξοπλισμών

Περιλαμβάνονται και Δημόσιες Βιβλιοθήκες και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

Κείμενο: Ναταλία ΠετρίτηΚονδύλια ύψους 6 εκ.€ συνολικά για την αναβάθμιση και συντήρηση εξοπλισμών (κτηριακών, ηλεκτρομηχανολογικών, κα) εγκαταστάσεων και δομών αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας ανακοινώθηκε σήμερα, μέσω δύο προσκλήσεων από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘ.

Η πρώτη πρόσκληση με κονδύλι 1,65 εκ.€, εχει στόχο την υποστήριξη και ενίσχυση των κτηριακών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των λοιπών συναφών υποδομών σε όλη τη χώρα, των δομών αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ (πλην των Γ.Α.Κ. και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών), για την κάλυψη πάσης φύσεως παρεμβάσεων αλλά και έκτακτων αναγκών σε επισκευές, συντηρήσεις κτηρίων και λοιπών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έργων, παροχή γενικών υπηρεσιών. Επίσης περιλαμβάνει τις σχετικές μελέτες, επισκευές, συντηρήσεις, επεκτάσεις και συναφείς παρεμβάσεις, κα.


Η δεύτερη, με κονδύλι 4,4 εκ.€, αφορά υποστήριξη και ενίσχυση των κτηριακών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των λοιπών συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού, αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ, αποκλειστικά για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) σε όλη την επικράτεια, για την κάλυψη πάσης φύσεως παρεμβάσεων αλλά και έκτακτων αναγκών σε επισκευές, συντηρήσεις κτηρίων και λοιπών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έργων, παροχή γενικών υπηρεσιών και εξοπλισμού

Δείτε τις προσκλήσεις χρηματοδότησης:


«Δράσεις ανάπτυξης, αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης των κτηριακών, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των λοιπών συναφών υποδομών, αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ και των δομών του σε όλη την επικράτεια»

«Δράσεις ανάπτυξης, αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης των κτηριακών, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των λοιπών συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού, αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ, για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σε όλη την επικράτεια.»

ΠΗΓΗ