Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Η απόφαση για τη πρακτική άσκηση των φοιτητών

Η ανακοίνωση της Συγκλήτου

Κείμενο: Κατερίνα ΑνδρομιδάΗ Σύγκλητος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α), στη συνεδρία 584/28.05.2021, αποφάσισε τα ακόλουθα για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Ιδρύματος:

Πρακτική Εξάσκηση:

1. Υφίσταται η αδήριτη ανάγκη να ληφθούν επειγόντως όλα τα αναγκαία μέτρα για την ολοκλήρωση μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους των Πρακτικών Ασκήσεων ανεξαρτήτως έτους φοίτησης. Η διενέργεια των πρακτικών μόνο για τους τελειόφοιτους και τους επί πτυχίω φοιτητές (ΦΕΚ 1866/τ.Β΄/07.05.2021) δεν θεωρείται ικανοποιητική λύση, καθώς επιλύει μικρό μέρος του προβλήματος και μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος του σε επόμενα εξάμηνα, επιβαρύνοντας έτσι την ομαλή εκπαιδευτική λειτουργία για το επόμενο διάστημα.

2. Καθώς η πρακτική άσκηση προϋποθέτει την πλήρη απασχόληση των φοιτητών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, είναι αυτονόητη η υποχρέωση της Πολιτείας για την αμοιβή της σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία.