Το τμήμα Πληροφορικής πέτυχε 2 δημοσιεύσεις εργασιών στο συνέδριο IEE INFOCOM


Ερευνητές από το Εργαστήριο Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Επικοινωνιών (MMLab) του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ πέτυχαν 2 δημοσιεύσεις εργασιών στο κορυφαίο συνέδριο έρευνας σε Επικοινωνίες, Υπολογιστών IEEE International Conference on Computer Communication (IEEE INFOCOM) που θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2021.

Το συνέδριο έχει ποσοστό αποδοχής εργασιών 16-18% και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές θα είναι οι μόνες εργασίες στο συνέδριο από την Ελλάδα.

Η πρώτη εργασία έχει τίτλο “Blind optimal user association in small-cell networks” και προτείνει καινοτόμες μεθόδους για βέλτιστη εξυπηρέτηση της μαζικής ζήτησης πληροφορίας (π.χ. βίντεο) σε διάφορες περιοχές, μέσω δυναμικής ανάθεσής αυτής σε σημεία πρόσβασης. Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι βαθμιαία χτίζουν γνώση για τα ποσά της πληροφορίας που ζητούνται ανά περιοχή και χρησιμοποιούν τη μάθηση αυτή για να προσαρμόσουν την ανάθεση εξυπηρέτησης αυτών στα σημεία πρόσβασης προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί την καθυστέρηση. Εν τέλει, σε βάθος χρόνου γίνεται εκμάθηση της βέλτιστης πολιτικής ανάθεσης στα σημεία πρόσβασης.

Η εργασία χρησιμοποιεί τεχνικές Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και έγινε σε συνεργασία με ερευνητές από το ερευνητικό εργαστήριο της εταιρείας Huawei στη Γαλλία και το ερευνητικό εργαστήριο της εταιρείας Amazon στο Λουξεμβούργο. Η ομάδα του ΟΠΑ αποτελείται από την Υποψήφια Διδάκτορα Λίβια-Έλενα Χατζηελευθερίου και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιορδάνη Κουτσόπουλο.

H δεύτερη εργασία έχει τίτλο “The impact of baseband functional splits on resource allocation in 5G Radio access networks”. Η εργασία προτείνει νέες ευέλικτες πολιτικές διαχείρισης δικτύων για αρχιτεκτονικές τύπου Centralized Radio Access Network (C-RAN), στις οποίες η εκτέλεση όλων των υπολογισμών που απαιτούνται για μετάδοση πληροφορίας σε ένα μεγάλο ασύρματο κυψελωτό σύστημα γίνεται κεντρικοποιημένα σε ένα Κέντρο δεδομένων (Data center).

Η εργασία προτείνει μια βασική αλλαγή στην παραπάνω αρχιτεκτονική: τον κατάλληλο διαμοιρασμό του απαιτούμενου υπολογιστικού φόρτου μεταξύ του Κέντρου δεδομένων και κάθε μακρινής κυψέλης με στόχο την ελαχιστοποίηση της μέσης καθυστέρησης αποστολής  πληροφορίας προς τον χρήστη. Η επίτευξη χαμηλής καθυστέρησης ανοίγει τον δρόμο για ευρεία χρήση πολλών εφαρμογών που απαιτούν χαμηλή καθυστέρηση και υψηλό υπολογιστικό φόρτο για την διακίνηση μαζικών ποσών πληροφορίας σε ασύρματα δίκτυα, όπως η μετάδοση υψηλής ευκρίνειας βίντεο ή πανοραμικού βίντεο (βίντεο 360ο), η τηλεμεταφορά τρισδιάστατων ειδώλων σε συνεχή ροή μετάδοσης (teleportation) για εφαρμογές Επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality), και άλλες. Η μελέτη διεξήχθη από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιορδάνη Κουτσόπουλο.