Αναλυτικά η ανακοίνωση  και ποιοι συνυπογράφουν


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την προωθούμενη αστυνόμευση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων:

Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην προωθούμενη από τη ελληνική κυβέρνηση δημιουργία ειδικών σωμάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, με αρμοδιότητα την άσκηση αστυνομικών καθηκόντων εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. Θεωρούμε ότι η φύλαξη των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων δεν μπορεί να έχει χαρακτήρα αστυνόμευσης και να παρέχεται από ειδικά σώματα υπαγόμενα στην Ελληνική Αστυνομία, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, αλλά πρέπει να οργανώνεται από το ίδιο το Πανεπιστήμιο, στα πλαίσια της πλήρους αυτοδιοίκησής του.

Τονίζουμε ότι την ουσιαστική και ασφαλή φύλαξη των χώρων των πανεπιστημίων υποχρεούται να οργανώσει και να ενισχύσει η κάθε ακαδημαϊκή κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε Α.Ε.Ι. (χωροταξικές/πληθυσμιακές κ.α.). Η φύλαξη και η προστασία των πανεπιστημιακών χώρων θα επιτευχθεί με την πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού που θα υπηρετεί στο κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να λαμβάνει κατάλληλη και πιστοποιημένη κατάρτιση, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην ιδιαιτερότητα του Πανεπιστημιακού περιβάλλοντος, να εποπτεύεται και να λογοδοτεί άμεσα στο Πρυτανικό Συμβούλιο και γενικότερα στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, μέσω της Συγκλήτου. Σε καμία πάντως περίπτωση δεν θα πρέπει να αποτελεί «ειδικό σώμα ασφαλείας», με αστυνομικά καθήκοντα. Για την ολοκληρωμένη φύλαξη των Πανεπιστημίων, η οποία σήμερα γίνεται πλημμελώς και κυρίως από εργολαβικούς υπαλλήλους, απαιτείται αύξηση της χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την πολιτεία. Αντιθέτως, όμως, η κυβέρνηση μείωσε τον τακτικό προϋπολογισμό των Πανεπιστημίων για το έτος 2021 κατά 7,7% (19,87 εκατ. ευρώ), ενώ προτίθεται να διαθέσει 30 εκατομμύρια ευρώ για την πανεπιστημιακή αστυνομία. (Να θυμίσουμε εδώ ότι το Σεπτέμβριο του 2013, είχε αναγγελθεί η απόλυση 1349 εργαζομένων από τα 8 μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας, μεγάλο μέρος των οποίων ήταν Προσωπικό Φύλαξης).
 

Η δε σύσταση και η χρηματοδότηση της επίμαχης Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος σε μια περίοδο όπου τα Πανεπιστήμια είναι κλειστά είναι τουλάχιστον ανεπίκαιρη. Επιτακτική ανάγκη από την πλευρά της Πολιτείας προς τα Πανεπιστήμια σήμερα αποτελεί η καταπολέμηση των προβλημάτων λόγω της πανδημίας και η αύξηση της χρηματοδοτικής υποστήριξης, κατά προτεραιότητα, των αναγκών ενίσχυσης του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών και της φοιτητικής μέριμνας.

Κοινή μας διαπίστωση είναι ότι τα Πανεπιστήμια της χώρας αλλά και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου εργαζόμαστε καθημερινά, δεν είναι κέντρο ανομίας, και δεν χρήζει αστυνόμευσης και ιδιαίτερων μέτρων πειθαρχίας. Το Πανεπιστήμιό μας ως κοινότητα εκπαιδευτικών, φοιτητών και διοικητικών εργαζόμενων σε αυτό, λειτουργεί απρόσκοπτα και ενιαία, παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και προάγει την έρευνα, παράγοντας ερευνητικά επιτεύγματα με διεθνή απήχηση συμβάλλοντας ενεργά στην κοινωνική πρόοδο.

Ζητούμε, λοιπόν, τη διενέργεια ουσιαστικού διαλόγου με όλους τους φορείς της εκπαίδευσης, σε συνθήκες κανονικότητας, πριν την προώθηση οποιουδήποτε νομοσχεδίου προς διαβούλευση και ψήφιση. Σημειώνουμε, τέλος, ότι στην πλειοψηφία τους θεσμικά και συνδικαλιστικά όργανα προσωπικού, φοιτητών, ερευνητών και επιστημόνων όλων των Α.Ε.Ι. της χώρας έχουν κοινοποιήσει στα Μ.Μ.Ε. αποφάσεις τους που δηλώνουν την αντίθεσή τους στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο.

Συνυπογράφουν:

Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Ε.Σ.Δ.Ε.Π.)

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Σύλλογος Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Σύλλογος Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σύλλογος Συμβασιούχων Υπαλλήλων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Επιτροπή Αγώνα Εκτάκτων Εκπαιδευτικών πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας