Δες πώς θα λειτουργήσουν τα Πανεπιστήμια ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο πίνακας με τα τέσσερα τροποποιημένα επίπεδα (χαμηλό, μέτριο, υψηλό και πολύ υψηλό) έκτακτων προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού στις δομές και των τριών Βαθμίδων Εκπαίδευσης.

vatt.png

vatm.png

avt.png

vvat.png